Değer’i Tanıyalım

“İnsan” DEĞER’in merkezini oluşturur ya da bir başka deyişle insanı yapılan işlerin odak noktasına koyduğunuzda değer oluşur.

Değer Tasarruf olarak biz de sürdürdüğümüz tüm faaliyetlerimizin bütünün merkezine insanı koyuyoruz.

Onun mutluluğu, sunulan hizmetlerden oluşan tatmini ve memnuniyeti neticesinde kendimizi başarılı sayıyoruz.

Bizim için müşterilerimiz kadar çalışanlarımız ve sektörümüzün tüm çalışanlarını da çok kıymetli. Mutlu ve değer gören çalışanların aynı mutluluğu ve değeri müşterilerimize yansıtacağına inanıyoruz.

Yapmış olduğumuz işi, sunduğumuz hizmeti büyük ya da küçük diye ayırmadan insan için ve layıkıyla yapmaya çalışıyoruz.

Faaliyetlerimizle önce insana, sonra aileye, topluma, ülkemize ve ülke ekonomimize değer oluşturmak gayreti içerisinde oluyoruz.

İnsanımızın birincil ihtiyaçlarını gerçek bir “DEĞER” ile karşılayacağımızın sözünü veriyoruz.

Değer Tasarruf Kadrosu

Değer Tasarruf’un, 20 yılı aşkın süredir ürün, yöntem ve stratejiler geliştirerek Tasarruf Finans Sektörünün bugünkü şeklini almasına önemli katkıları bulunmuş, binlerce çalışanı sektöre kazandırmış, insani finans mühendisliğini üstlenmiş vizyoner ve güçlü bir yönetim kadrosu bulunuyor.

Değer Tasarruf hizmetlerini sektöre uzun yıllar katkı sağlamış donanımlı, dinamik, tecrübeli ve güçlü bir çalışan kadrosuyla sunuyor.

Tasarruf Finans İş Modeli

Tasarruf Finans; katılımcıların benzeşen finansman ihtiyaçlarını tasarruflarını bir araya getirerek faydaların eşitliği ilkesiyle giderdikleri vekalete dayalı bir finans modelidir. Bu sayede bireylerde parça parça oluşan ve kimsenin ihtiyacını karşılamayan mali değer bütünleştirilerek bir finansal güce dönüşmekte ve ihtiyaçları karşılar duruma getirilmektedir.

Tasarruf Finans Kurumları müşterilerine doğrudan ev, araba ya da benzeri bir emtia satmadıkları gibi onlar adına satın da almazlar. Sermaye kullanımı ile borçlandırma yapmazlar. Müşteriler, tasarruf planları doğrultusunda faydaların eşitliği ilkesi ile diğer katılımcıların tasarruf hedefini tamamlayarak ihtiyaç duyulan finansmanı oluştururlar. Sağlanan finansmanın geri ödeme tutarı teminat altına alınarak diğer müşterilerin tasarrufları güvence altına alınmaktadır.

Tasarruf Finans iş modelinde müşteri ile firma arasında bağ, sözleşme yoluyla“vekalet + takas” şeklinde kurulur. Bu modelin karakteri sayesinde müşteri tasarrufları bekletilmek/değerlendirilmek yerine ivedilikle finansman teslimatı şeklinde katılımcılara sevk edilerek kullanılır.

Tasarruf Finans iş modelinde tasarruflar nemalandırılmamaktadır. Buna mukabil sözleşme esnasında tahakkuk eden hizmet bedeli dışında finansmanın maliyeti de yoktur.